prisoptimalisering

Hvordan komme igang med prisoptimalisering for din nettbutikk

Å ta i bruk prisstyringstjenesten til Reprice er ikke et komplisert IT-prosjekt. Du kan, i mange tilfeller, være i gang i løpet av noen timer. Her forteller vi deg hvordan du kommer igang med prisoptimalisering for din nettbutikk.

5 steg for å komme i gang med Reprice prisoptimalisering

  • Oppstartsmøte
  • Synkronisere data mellom ERP/produktfeeder og Reprice
  • Innhenting av konkurrentpriser
  • Opplæring og oppsett av regler i Reprice
  • Go-live og aktivt bruk

1. Oppstartsmøte

I oppstartsmøte blir vi enige om roller, fremdriftsplan og vi definerer suksesskriterier. Vi setter opp systemtilganger og forklarer hvordan systemet fungerer og tester dataflyten.

2. Synkronisere data mellom ERP/produktfeeder og Reprice

Det er flere måter å koble på Reprice. Det mest vanlige er at man setter opp en produktfeed som inneholder det samme som en Google Shopping-feed inkludert varelagerstatus og kostpriser.

Selve oppsettet kan gjøres av en person som har god innsikt i nettbutikksystemet og/eller ERP-systemet dere benytter. Når en feed er satt opp så kan du begynne å bruke Reprice. For ytterligere automatisering, trenger Reprice tilgang til ditt ehandelssystem og /eller ERP system.

Reprice har ferdige integrasjoner med de mest vanlige e-handelsplatformene (Shopify, Magento, Woocommerce, Mystore, m.m).

3. Innhenting av konkurrentpriser

Reprice henter konkurrentinformasjon på flere måter. Priser kan hentes fra Google Shopping, Prisjakt eller direkte fra konkurrentenes systemer. Istedenfor å bruke tid på manuell overvåking, så skjer det automatisk!

4. Opplæring og oppsett av regler i Reprice

Når synkronisering er satt opp, gir Reprice deg en innføring i hvordan du enkelt kan endre priser og lage prisregler. Vi hjelper deg å identifisere produkter som har potensiale for forbedrede marginer og vi hjelper deg å sette opp overvåking av relevante konkurrenter.

I løpet av 2 timer har du nok kompetanse til å bruke Reprice på egenhånd. Hvis du ønsker hjelp med månedlige optimalisering, så kan Reprice også bistå med dette.

5. Go-live og aktivt bruk

Når alt er klart og testet er du klar til å ta i bruk Reprice på ukentlig/månedlig basis. Du sparer mye tid på at Reprice overvåker priser hos dine konkurrenter.

Reprice setter også opp et utvalg av regler slik at du raskt vil se nytten av Reprice. De første ukene følges du opp ukentlig slik at du føler deg trygg på hvordan Reprice fungerer.

Det finnes andre muligheter.

Bestill demo av Reprice eller les mer om prisstrategi her