prisstrategi

Hva er prisstrategi og hvorfor er det viktig for din nettbutikk?

Prisstrategi er en sentral del av en nettbutikks markedsføringsstrategi — eller burde i det minste være det. Likevel mangler de  fleste nettbutikker gode verktøy for å ta lønnsomme prisbeslutninger.

I norske nettbutikker settes ofte prisene  basert på kostnader, mens internasjonale nettbutikker er mer opptatt av å sette priser som gir langsiktig kundeverdi. Dette medfører at internasjonale nettbutikker opererer med bedre marginer enn norske nettbutikker. Med en god og fleksibel prisstrategi kan også norske nettbutikker oppnå høyere marginer.

pris-strategi

Hvorfor er prisstrategi viktig?

1. Kunder blir stadig mer prisfølsomme

Kunder bruker nå oftere prissammenligningstjenester som Prisjakt, Prisguiden og Google Shopping. Dette gjør at de er mer observante på pris, og jager gjerne etter den “beste” prisen.

2. De fleste nettbutikker selger lignende eller identiske produkter, og pris er en viktig avgjørelsesfaktor

Konkurransedyktige priser er høyt prioritert for kundene. Ifølge 70% respondentene på en online undersøkelse er konkurransedyktig prissetting den viktigste faktoren som påvirker valget av nettbutikk (Prisync). Derfor er det viktig å tilpasse seg markedet slik at man ikke blir utelukket av kundene.

3. Nye konkurrenter dukker opp hver dag

Netthandel har opplevd rask vekst de siste årene og det har dukket opp mange nye aktører i markedet. En del fysiske forhandlere har enten startet, planlegger å starte, eller har allerede fullført sin digitale transformasjon, noe som øker konkurransen ytterligere. Dette gir kundene flere valgmuligheter når det gjelder pris, og det blir større kamp om markedet.

oversikt+prisstrategi

Hvilke prisstrategier er vanlig å velge?

Selv om du er best på markedsføring og har de beste produktene, fantastisk kundeservice, og raskest levering vil du risikere å tape kunder hvis du ikke jobber aktivt med prising av produkter og prisoptimalisering.

Når man skal starte nettbutikk bør man gjøre seg noen tanker om hvilken prisstrategi man skal velge. En tydelig prisstrategi fra start gjør det enklere å ta beslutninger senere i prosessen.

Kostnadsbasert prissetting

Med kostnadsbasert prissetting setter man utsalgsprisen som en faktor av innkjøpsprisen. Hvis man kjøper inn en vare for 100 kroner, så selger man det eksempelvis for 200 kroner.

Kostnadsbasert prissetting er den enkleste og mest vanlig måten å sette priser på. Fordelen er at den er enkel å komme i gang med og den sikrer lønnsomhet. Ulempen er at man raskt blir utkonkurrert av mer sofistikerte aktører hvis produktene er tilgjengelig andre steder.

Veiledende priser

Produsenter og leverandører har ofte veiledende pris på produkter. Avhengig av maktbalansen i forholdet til produsenter og leverandører, må man holde seg til prisen som settes av produsenten. Hvis man bryter med veiledende pris, kan man risikere å få et dårlig forhold til disse. 

Det er med andre ord styrkeforholdet i verdikjeden avgjør om denne strategien vil fungere. Hvis produsenten sitter på makten så er det mulig å håndheve veiledende pris i ulike markeder. Ulempen for nettbutikker er at det er vanskelig å differensiere seg fra konkurrentene ved hjelp av pris.

Rabattprising

Rabattprising er en populær strategi blant norske nettbutikker. Det går ut på at man setter en pris og kjører ulike former for salg: rabattkoder, sesongpriser, ukestilbud, lagersalg, osv. 

Kundene elsker gode tilbud og denne strategien gir dem nettopp det. Ulempen er at marginene synker og at man lærer opp kunder til å handle når det er tilbud, fremfor å handle varer til full pris. Denne prisstrategien kan brukes i kombinasjon med andre.

Psykologisk prising

Psykologisk prising er når aktører presenterer priser som oppfattes bedre enn de faktisk er. Et typisk eksempel er å oppgi prisen 99 kr istedenfor 100 kr. 

Forskere ved MIT utførte et eksperiment på kvinneklær der de testet følgende priser på et standardplagg: $34, $39 og $44. Plagget til $39 solgte langt mer enn da plagget var priset til $34!

Konkurrentbasert prising

Konkurrentbasert prising innebærer å bruke andres priser som referansepunkt, og sette smarte priser som skiller en fra konkurrentene. Utfordringen med denne strategien kan være å til en hver tid holde oversikt over konkurrentenes priser på en god måte, og dette er en av utfordringene Reprice kan løse, blant annet med overvåkning av konkurrentpriser og automatiske forslag til prisjusteringer.

Ta kontakt med Reprice om du vil vite mer om dette.

Dynamisk prising – det handler om fleksibilitet

Dynamisk prisstrategi innebærer å sette diversifiserte priser rettet mot ulike grupper av kunder. Her gjør man gjerne  analyser av markedstrender, etterspørselssvingninger, kundeatferd, kjøpekraft og andre faktorer.

Avhengigheten mellom pris og etterspørsel er kjerneelementet som ligger til grunn for dynamisk prisstrategi. 

verktoy+pris+strategi

Bruk gode verktøy for prisoptimalisering

Økt synlighet av priser på nett gjør at kunder enkelt kan finne den beste prisen og utfordrer nettbutikkene til å konkurrere på pris. Uten å vite konkurrentpriser, kan det bli vanskelig å estimere hvilken pris som er konkurransedyktig, og på lengre sikt, ønskelig. Skal du følge med på konkurrenters prisendringer manuelt vil det kreve mye tid og jobb – nettopp derfor er det viktig å ha gode verktøy på plass!

Hvordan du priser produktene dine er avgjørende for hva du sitter igjen med på bunnlinjen. Priser du produktene dine for høyt, kjøper folk produktene et annet sted. Priser du produktene for lavt, blir marginene for lave. Å sette opp prisene kan være like viktig som å sette de ned.

Prisoptimalisering kan være tid- og ressurskrevende. Ofte har man ikke mye ledig kapasitet til å prioritere og håndtere prisjusteringer internt i bedriften. Da kan det være en god idé å teste verktøy som optimaliserer prisene for deg.

Sett deg godt inn i prisstrategier dersom du er en ny aktør og ikke undervurder pris selv om du er godt etablert. 


Les mer om hvordan du steg for steg kommer i gang med prisoptimalisering her.